February 26, 2017

Erdogan style display coup كودتاي نمايشي به سبك اردوغان

اسكار بهترين هنرپيشه ي مرد براي رجب طيب اردوغان براي بازي ماهرانه، در فيلم كوتاه كودتاي نمايشي • كودتايي كه براي برچيدن بساط اقتدار رجب طيب اردوغان به راه افتاد،‌ به نظر مي رسد به تحكيم بيشتر جايگاه او بينجامد و اعتماد به نفسش را [….]

اي برادر سيرت زيبا بيار

‌ تنها بزرگسالان نيستند كه افراد را از روي ظاهر آنها ارزيابي مي‌كنند. پژوهش‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كودكان نيز به ويژگي‌هاي ظاهري افراد حساس هستند. آنها به افرادي كه ظاهر زشت و ناخوشايند دارند اعتماد نمي‌كنند تحقيقات نشان مي دهد كه قضاوت اوليه انسان‌ها [….]

Ramadan Mubarak ”رمضان“ ماه بركت و پاكي

ماه رمضان از راه رسيده و در اين ماه ميليونها مسلمان در ايران و ديگر كشورهاي مسلمان نشين، فرائض ديني خود را به جاي مي آورند و با دعا و روزه به سوي خدا مي روند ‌ ‌ اين ماه مبارك كه نقطه عطفي در [….]

UA-67142800-1